Vijeće učenika

Vijeće učenika je savjetodavno tijelo škole putem kojeg učenici sistematski ostvaruju svoja prava, slobodu i suodgovornost u odgojno-obrazovnom procesu, te potiču sve oblike učeničke kreativnosti i izražavanja.

Poslovnikom o radu Vijeća učenika određuje se svrha i sastav članova Vijeća, način biranja i opoziva, trajanje mandata, poslovi kojima se Vijeće bavi, način rada, sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, odlučivanje i vođenje Zapisnika.

Poslovi Vijeća učenika utvrđeni Poslovnikom o radu Vijeća su: učestvovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada škole, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postupaka u školi, učešće u kulturnim dešavanjima, briga o sistemu informisanja o različitim oblicima pomoći učenicima, briga o kulturi življenja i rada u školi, aktivnosti humanitarnog karaktera  i slični poslovi iz domena rada Vijeća učenika.

Članovi Vijeća učenika su učenici od petog do devetog razreda, po jedan ili dva učenika koji se biraju na nivou svakog odjeljenja.

 

Za školsku 2021/2022. godinu predstavnici odjeljenja u Vijeću učenika su:

 

RAZRED

IME I PREZIME UČENIKA

6 a -
6 b  -
6 c  -
6 d -
7 a -
7 b -
7 c -
8 a  -
8 b  -
8 c  -
8 d -
9 a -
9 b -
9 c -
9 d -